🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan Sammenligner jeg forskjellige Quester?

Under Rapporter og Serier kan du Sammenligne ulike Quester. Bruk denne hvis du f.eks. ønsker å sammenligne hvordan dine ansatte responderte på en medarbeiderundersøkelse mellom to forskjellige år.

Start med å klikke på Legg til serie og velg Legg til sammenligning.

Under Quest kan du velge Quest du vil sammenligne resultatene med. Du kan legge til flere Quester for å sammenligne ved å klikke på Legg til serier og Legg til sammenligning flere ganger.

Hvis du vil sammenligne flere spørsmål i rapportene dine, kan du klikke på Anvend på andre spørsmål nederst i Serieboksen.

Velg spørsmålene der du vil legge til aktive filtre og sammenligninger eller velg alle spørsmål. Klikk på Bruk på spørsmål for å lagre valgene dine.

Nå kan du se en sammenligning mellom Questene dine under Visning (som du finner ved å rulle nedover). Du kan se sammenligningen enten som en graf eller som en tabell.

Under Visningsnnstillinger kan du endre hvordan grafen ser ut. Du kan f.eks. velg hva slags graf du vil bruke, hvordan du vil sortere svarene og endre farger.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.