Slik bruker du Ordsky

En ordsky er en visuell presentasjon av tekstdata som er samlet inn med spørsmålstypen Åpent svar, kort.

Ordsky er nyttig for raskt å oppfatte de mest fremtredende ordene for å bestemme deres relative betydning. Jo større ord, jo større vekt.

Du kan legge til en ordsky via Rapporter og Legg til-knappen når du er inne i den valgte rapporten.

Etter å ha valgt Legg til ordsky vil du bli bedt om en liste over alle tilgjengelige spørsmål. Hvis du velger flere spørsmål, opprettes flere ordskyer, en for hvert valgt spørsmål. Inkompatible spørsmålstyper er ikke mulig å velge, har blitt nedtonet og har ikke støtte.

Ordskyen som er lagt til i rapporten din, vil bruke rapportspråket som standard. Du står fritt til å tilpasse ordskyen i Visningsinnstillinger.

Svar på: Det valgte språket i Svar på  bestemmer hvilke svar som vises i ordskyen. Bruk Alle språk for å vise alle svar på alle språk.

Stoppord: Vanlige ord i det valgte språket, er som standard ekskludert fra ordskyen. Alle språk bruker ikke stoppord som standard. Du står fritt til å bruke hvilken som helst stoppordliste med hvilket som helst språk. Bare klikk på Stoppord og velg tilgjengelig språk. Når du eller andre har gjort en endring i stoppordlisten, vil systemet varsle deg dersom listen er i ferd med å bli overskrevet.

Tilgjengelige språk: engelsk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, spansk og svensk.

Maks antall ord: Maksimalt antall ord som vises i ordskyen. Ordene i ordskyen er sortert etter mest talte ord synkende. (standard: 50)

Ekskluder ord: Brukerdefinert liste over ord som skal ekskluderes fra ordskyen. Ekskluder ord er ikke språkspesifikk, og fjernes ikke når du endrer språk i Svar på.

Små og store bokstaver: En innstilling for å endre hvordan ordene vises i ordskyen. Små bokstaver, store bokstaver eller store bokstaver.

 

Rotasjon er en serie innstillinger som lar deg tilpasse hvordan ordene vises i ordskyen. Du kan velge mellom forhåndsinnstillingene Horisontal, Horisontal & Vertikal og Blandet. Du kan også velge Egendefinert som lar deg stille inn rotasjonsområdet og antall orienteringer manuelt.

Rotasjonsområde: Området angitt av brukeren vil være maksimum og minimum rotasjon for ordene i ordskyen.

Antall orienteringer: Angir antall unike orienteringer som kan brukes på ordene i ordskyen. Basert på rotasjonsområdet vil antallet orienteringer gå gjennom alle ordene og gi dem en av de unike orienteringene.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.