🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hva vil skje hvis du endrer Bevaringsperiode i en publisert Quest der du allerede har fått svar?

Bevaringsperioden for mottatte svar er direkte knyttet til GDPR (General Data Protection Regulation) og kan endres under GDPR-innstillinger i din Quest.

Hvis du endrer Bevaringsperioden i en Quest som allerede har mottatt svar, vil de nye reglene kun gjelde for svar mottatt etter at du har gjort endringen.

Eksempel:

Du publiserer en Quest med en Bevaringsperioden på 7 dager. Du får 10 svar, og finner ut at denne Bevaringsperioden er for kort.
Du endrer Bevaringsperioden til 14 dager.

Dine allerede eksisterende 10 svar vil ha Bevaringsperioden i 7 dager, siden de har gitt sitt samtykke til dette, og personopplysninger vil bli slettet etter 7 dager.

De nye svarene vil ha Bevaringsperioden i 14 dager, siden det er dette de har gitt sitt samtykke til og personopplysninger slettes etter 14 dager.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.