Slik bruker du Tilgjengelighet

Menyen Tilgjengelighet er der du bestemmer når Questen skal være tilgjengelig for respondentene. Dette avgjøres i Test og Publiser-fanen.

Før du publiserer har du to alternativer angående når Questen skal være aktivt, Umiddelbart vil gjøre Questen aktiv så snart du trykker på Publiser.

Hvis du velger På en angitt dato kan du velge en dato og et klokkeslett for når Questen skal gjøres aktiv. Du må fortsatt trykke på Publiser for at Questen skal gjøres aktivt på den angitte datoen.

Du har også muligheten til å bestemme når Questen skal avsluttes. Du kan angi en spesifikk sluttdato, eller du kan fjerne merket for Denne Questen avsluttes for å la Questen være aktiv på ubestemt tid eller til du stopper det manuelt.

Når du er fornøyd med innstillingene og du er ferdig med å teste Questen, kan du trykke på Publiser.

Etter at Questen er publisert, kan du manuelt stoppe Questen fra å være aktivt ved å trykke på Stopp-knappen.

Hvis du vil gjøre en avsluttet Quest aktiv igjen, kan du ganske enkelt endre sluttdatoen, husk å trykke på Lagre etter at du har endret datoen.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.