🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik Angir du egenskaper på flere spørsmål

Du finner funksjonaliteten Angi egenskaper for flere spørsmål i Designer og Andre handlinger

Denne knappen er hovedsakelig en tidsbesparende funksjonalitet. I stedet for å bruke menyen Spørsmålsinnstillinger i hvert spørsmål, kan du velge flere spørsmål til hver egenskap i Angi egenskaper for flere spørsmål. Klikk Lagre når du har valgt de ønskede egenskapene.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.