🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Distribuer med SMS-invitasjoner

Merk: Distribuer via SMS-invitasjon er en tilleggsfunksjon. For å aktivere denne funksjonaliteten må du først kontakte Questback Support på support@questback.no. Dette er for å sette opp betalingsinformasjon, da alle utgående tekstmeldinger vil bli belastet.

Etter at denne funksjonaliteten er aktivert for kontoen din, finner du den under Distribusjon:

Dette er hvordan du bruker menyen:

1. Klikk Distribuer med SMS-invitasjon for å åpne menyen

2. Avsenders navn angir hvilket navn som vil vises som avsender av SMS

3. I dette feltet vil du ha en teller med brukte og tilgjengelige tegn, og totalt antall meldingsdeler som vil bli sendt ut

4. Hvis du har importert respondentdata (se «Slik bruker du Respondent Data»), kan du enkelt sette inn feltkoder/tagger for å tilpasse invitasjonmeldingen

5. Invitasjonmeldingen vil opplyse om innholdet i invitasjonene

6. Ved å legge inn et mobilnummer kan du sende en test før du publiserer Quest

7. Denne knappen åpner en påminnelsestekst med mulighet for å velge påminnelsesdatoer og/eller intervaller:

Alle påminnelser vil bli sendt ut automatisk til alle respondenter som ennå ikke har fullført Questen før fastsatt påminnelsesdato/intervall.

8. Hvis respondenter kan bli invitert til og svare på samme Questen flere ganger, er knappen Questen har karanteneperiode for SMS-invitasjoner nyttig for å sette et tidsintervall når tidligere respondenter kan inviteres igjen:

Merk: Når en gitt SMS-invitasjon faller inn under de fastsatte karantenereglene, legges den til listen over inviterte, men flagges som «forkastet av karantene».

9. Innstillingen Questen har standardforsinkelse på SMS-invitasjoner legger til forsinkelser på hver invitasjon med det definerte intervallet, f.eks. med 15 minutter eller 3 timer. Dette forsinkelsesalternativet brukes vanligvis i scenarier der respondenter lastes opp via en automatisert integrasjon, og det kreves en forsinkelse mellom opplastingene og utsendelsene for å fungere:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.