🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan flytter jeg en Quest?

Å flytte en Quest til en annen mappe kan være nyttig både når det gjelder å dele mapper og når du strukturerer dem. Vil du for eksempel dele Questen med en kollega, men du vil ikke dele alt i den gitte mappen? For å løse dette kan du flytte Questen til en annen mappe og dele denne nye mappen i stedet.

For å flytte en quest til en annen mappe du har tilgang til, finner du den akutelle questen ved å gå til Quester. Derfra navigerer du ente gjennom mappene eller søker i søkefeltet til høyre.

Velg Questen du vil flytte, ved å krysse av i boksen til venstre. Merk at du kan velge flere Quester for å flytte mer enn en om gangen.

Når Questen er valgt, klikk på knappen Flytt.

Dette vil åpne en meny som lar deg velge hvilken som helst av mappene du har tilgang til. Hvis du velger en mappe, flyttes den valgte Questen til denne mappen.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.