Hvordan velger jeg flere Spørsmål samtidig?

Når du oppretter spørsmål i Designer, kan du velge flere spørsmål samtidig for å flytte, kopiere eller slette dem samtidig.

For å velge flere spørsmål, klikk ganske enkelt på boksen til valgte element for hvert spørsmål. Hvis du nå klikker på og flytter de valgte spørsmålene, flyttes de samtidig. Bruk denne til å f.eks. flytte flere spørsmål mellom forskjellige sideskift i en Quest.
Når flere spørsmål er valgt, kan du også kopiere eller slette spørsmålene samtidig med disse knappene.

Hvis du ønsker å kopiere flere spørsmål samtidig, kan du velge mellom to alternativer:

  • Plassert under hvert valgte element: Oppretter kopier som plasseres under hvert orginalspørsmål.
  • Plassert under det valgte element:  Lager kopier som alle er plassert nederst på spørsmålslisten.

Tips: Du kan bruke Ctrl + Shift + Klikk etter å ha valgt et spørsmål for å velge alle spørsmålene mellom det valgte spørsmålet og det du klikker. Dette er nyttig hvis du vil velge mange spørsmål samtidig uten å måtte klikke flere ganger.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.