🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur väljer jag flera frågor samtidigt?

När du skapar frågor i Designer kan du välja flera frågor samtidigt för att, flytta, kopiera eller radera dessa samtidigt.

För att välja flera frågor behöver du bara klicka på rutan till vänster (1) om varje fråga. Om du nu klickar på och flyttar de valda frågorna kommer de att flyttas samtidigt. Använd detta för att t.ex. flytta flera frågor mellan olika sidbrytningar i en Quest.
När flera frågor är valda kan du även Kopiera (2) eller Radera (3) frågorna samtidigt med dessa knappar.

Om du vill Kopiera flera frågor samtidigt får du välja mellan 2 alternativ:

  • Placerad under varje markerad objekt: Skapar kopior som placeras under respektive original-fråga.
  • Placerad i objektet du är aktiv i: Skapar kopior som alla placeras längst ner i listan med frågor.

Tips: Du kan använda Ctrl+Shift+Klicka när du har valt en fråga för att välja alla frågor mellan den valda frågan och den du klickar på. Detta är praktiskt om du vill markera många frågor samtidigt utan att behöva klicka flera gånger.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.