Hur använder jag distribuera genom e-postinbjudan?

För att bjuda in svaranden till din Quest genom e-post går du till Distribution och Distribuera genom e-postinbjudan. Kryssa i rutan Distribuera genom e-postinbjudan för att se alternativen för att bjuda in svaranden via e-post.

 

Här nedan kan du se förklaringar för alla funktioner som är tillgängliga för e-postinbjudningar:

  1. Namn: Det här är namnet som visas som avsändare i mailet.
  2. Från: Alla mail från Essentials skickas från mailadressen feedback@questback.com. Du kan kontakta Quetsbacks kundsupport om du vill ändra detta.
  3. Svara till: Hit skickas alla svar från svaranden som svarar på e-post du skickar ut genom denna Quest.
  4. Ämnestext för inbjudan: Här väljer du vad som ska stå i ämnesraden i mailet.
  5. Meddelande i inbjudan: Det här är meddelandet som skickas ut tillsammans med inbjudan. Du kan använda taggar, olika typsnitt och infoga information från Respondentdata i meddelandet. Du kan även välja texten som ska visas i knappen som leder till Questen.
  6. E-post: Denna funktion låter dig göra ett testutskick till valfri e-postadress. Använd detta för att kontrollera att ditt meddelande och dina taggar ser ut som du tänkt dig innan du skickar ut riktiga inbjudningar.

Förutom dessa alternativ har du även tillgång till 3 mer avancerade funktioner:

  1. Lägg till påminnelse: Använd denna funktion för att skicka påminnelser till svaranden som ännu inte deltagit i Questen. Läs mer om påminnelser i vår guide här.
  2. Questen har en karantän för e-postinbjudan: Eftersom alla svaranden kan bjudas in till och svara på samma Quest flera gånger kan du använda denna funktion för att skapa en karantänperiod innan samma e-postadress kan bjudas in till samma Quest igen.
  3. Questen har en automatisk fördröjning för e-postinbjudan: Denna funktion låter dig skapa en fördröjning innan e-postinbjudningarna skickas ut. Detta är praktiskt om du använder dig av en automatisk uppladdning av e-postadresser som ska bjudas in och vill vänta med att skicka ut inbjudningarna tills alla e-postadresser är uppladdade.

Du kan ladda upp nya listor med e-postadresser och ändra texten i din inbjudan innan du skickar ut nya inbjudningar. Detta kan vara smidigt om du t.ex. ska bjuda in olika grupper och vill att varje grupp får ett eget specifikt meddelande i inbjudan. Du kan även använda Respondentdata för att skapa personliga meddelanden som infogar mottagarens namn, avdelning, land o.s.v.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.