🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Allmänna inställningar för Quester

Du hittar Allmänna inställningar för din Quest under Inställningar.

Här kan du ändra flera av de vanligaste inställningarna som rör din Quest. Välj Quest-typ här (1). Använd Intern kommentar (2) om du vill lämna en kommentar på din Quest som endast visas för dig och andra i din organisation som har tillgång till denna Quest i Essentials. under Questnamn (3) skriver du vad Questen ska heta.

Introduktion är texten som visas på första sidan av din Quest. I Tackmeddelande skriver du texten som visas när en svarande är klar med Questen.

Om du vill skicka svaranden till en särskild hemsida när de är klara med Questen kan du använda Omdirigera respondenter som slutfört questen till en webbadress (1). Detta kan vara praktiskt om du t.ex. genomfört en kundundersökning och vill skicka deltagarna till din webbbutik eller om du vill skicka vidare svaranden till en ny Quest. Under Fördröjning (2) ställer du in hur länge Tackmeddelandet ska visas innan svaranden skickas vidare. I URL-rutan (3) skriver du in hemsidan som svaranden ska skickas till.

Om din Quest är tillgänglig på flera språk kan du skriva Introduktion och Tackmeddelande på alla tillgängliga språk genom att välja dessa under Ytterligare språk. När du är klar med ett språk kan du byta till nästa och skriva meddelandena i det nya språket.

Kom ihåg att Spara din Quest när du har ändrat de Allmänna inställningarna.

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.