🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag Kvotinställningar?

Du kan använda Kvotinställningar för att sätta en övre gräns på hur många gånger en Quest kan svaras på. Kryssa i Questen har en övre gräns för antalet svar för att aktivera Kvotinställningar.

Du kan även ställa in en kvot på hur många gånger ett svarsalternativ kan användas i en fråga. Läs mer om detta längre ner i denna artikel.

I rutan Kvotstorlek (1) väljer du hur många gånger din Quest får svaras på innan kvoten är fylld. Du kan se hur många svar som redan kommit in under Aktuella svar. Med Ange vilka åtgärder som ska utföras när kvoten är fylld (2) har du två alternativ: du kan antingen stänga din Quest och visa ett meddelande (3). Eller Omdirigera respondenter till en hemsida (4).

Om du vill sätta en kvot på specifika svarsalternativ i din Quest gör du detta under Designer och Egenskaper för frågor. Klicka på Inställningar för svarsalternativ (1) på den svaret som ska få en kvot.

Klicka på Kvota och välj din Kvotstorlek.

Klicka på Nästa. Här kan du välja vad som händer när kvoten är fylld. Välj Gå tillbaka till den kvotbaserade frågan och visa ett anpassat meddelande om du vill låta svaranden välja ett annat svarsalternativ. Klicka på Nästa.

Här skriver du meddelandet som ska visas när svaranden går tillbaka till den kvotbaserade frågan.

Klicka på Nästa för att se en sammanfattning av dina val och klicka på Använd för att spara dina Kvotinställningar.

 

Om du istället väljer alternativet

Väljer du Vidarebefordra till en extern URL får du upp ett fönster där du skriver in hemsidan svaranden ska skickas till.

Klicka på Nästa och välj sedan Använd för att spara inställningarna. Kom ihåg att spara din Quest när du har var Kvotinställningar på alla relevanta svarsalternativ.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.