🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag rapportinställningar?

Du kan ändra Rapportinställningar för en existerande rapport. Börja med att välja vilken rapport du vill ändra inställningar för.

Klicka på Rapportinställningar.

I det här fönstret kan du ändra inställningar för din rapport.

  1. Rapportnamn: Här väljer du vad din rapport ska ha för namn. Rapportnamnet kommer att synas i alla exporterade filer samt i din Liverapport.
  2. URL för LiveReport: Det här är länken till din liverapport. Du kan klistra in denna i mail eller aviseringar för att dela din liverapport med andra. Klicka på Följ länk för att gå till liverapporten.
  3. Tema: Här väljer du vilket Tema din Liverapport ska ha. Läs mer om teman här.
  4. Status: Välj om din rapport ska vara privat eller offentlig. Välj offentlig om du vill att svaranden ska kunna se din liverapport.
  5. Visa tid för senaste uppdatering: Kryssa i denna ruta för att visa information om när rapporten senast uppdaterades i Liverapport.
  6. Kräver lösenord: Kryssa i denna ruta om du vill att man ska skriva in ett lösenord för att se din liverapport. Ett lösenord genereras automatiskt när du kryssar i rutan men du kan ändra lösenordet till vad du vill.
  7. Bakgrund: Du kan välja att visa din liverapport som en graf per sida (standardval) eller en enskild sida med antingen en, två eller tre kolumner.
  8. Ska läsaren få välja språk?: Välj huruvida man ska få välja språk när de besöker din liverapport.
  9. Rapportläsaren kan välja filter: Här väljer du om du vill visa rapporten som du har ställt in den eller om du vill låta besökare använda filter i rapporten. Om du väljer Ja, gör valda filter tillgängliga i LiveReport kommer du få välja vilka värdefilter och/eller intervallfilter som ska vara tillgängliga att välja mellan.
academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.