🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag poängsätt svarsalternativen?

I Designer kan du poängsätta svarsalternativen i din Quest. Du hittar funktionen under Åtgärder.

Här kan du poängsätta svarsalternativen på dina utvalda frågor (både positiva och negativa poängvärden fungerar). Den totala poängen för varje svarande adderas till din respondentdata. Du kan även se Erhållen poäng under Uppföljning. Klicka på Spara när du är klar.

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.