🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur fungerar tillgänglighet för Quester?

Under Testa & publicera hittar du Tillgänglighet där du kan ställa in hur länge en Quest ska vara tillgänglig för svaranden.

När du publicerar en Quest kan du välja att göra den tillgänglig för svaranden genast eller vid ett visst datum.

Om du väljer Vid ett visst datum kan du välja både datum och tid för när Questen ska  göras tillgänglig.

Under Tillgänglighet kan du även ställa in ett datum för när din Quest automatiskt ska avslutas. När en Quest avslutas kan fler svaranden inte delta men all information du har samlat in, inklusive Rapporter, ligger kvar i Essentials. Om du kryssar ur rutan Denna quest avslutas kommer din Quest att vara tillgänglig tills du manuellt avslutar den.

Klicka på Publicera när du har valt dina tillgänglighetsinställningar. Gör detta efter att alla frågor, svarsalternativ och inställningar är färdiga, så att du inte råkar publicera en Quest som ännu inte är komplett. Du kan använda Validera Quest för att dubbelkolla att allt stämmer innan du publicerar.

Om du vill avsluta en Quest manuellt kan du göra det på samma plats som du publicerar Questen. Knappen publicera kommer att bytas ut mot en Stopp-knapp på en Quest som är aktiv.

När din Quest har avslutats automatiskt enligt datum och tid som du har ställt in, kan du återaktivera Questen genom att ändra dessa inställningar igen. Kom ihåg att spara när du har gjort ändringarna.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.