Hur skickar jag ett automatiskt tack-meddelande till svaranden som deltagit i en Quest?

För att skapa ett automatiskt tack-meddelande som skickas ut till alla som deltagit i din Quest använder du Aviseringar.

Klicka på Ny för att skapa en ny avisering.

Under Inställningar kan du välja vad Aviseringen ska ha för namn (1) samt aktivera eller stoppa aviseringen (2).

Under Skapa villkor (3) kan du välja om och när en avisering ska skickas till svaranden. Vi visar hur du använder detta för att skapa ett automatiskt tackmeddelande nedan. Om du kryssar i Skapa uppföljning (4) kommer en Ge feedback-knapp att finnas i tackmeddelandet som svaranden får. Detta ger svaranden en chans att ge dig feedback på din Quest.

Du använder Skapa villkor för att ställa in när en avisering ska skickas. För ett automatiskt tackmeddelande väljer du Frågor, väljer den sista frågan i din Quest samt alternativet svarat. Klicka på Spara för att aktivera ditt nya aviseringsvillkor.

Du kan använda Lägg till villkor för att skapa fler villkor som utlöser detta meddelande, men om denna avisering är ett tackmeddelande räcker det med de inställningarna du ser i exemplet nedan.

Scrolla ner till e-post. Välj Respondent som mottagare i Till (1). Under Ämne (2) skriver du vad som ska visas i ämnesraden i din avisering. Skriv ditt tackmeddelande i denna ruta. Om du vill göra meddelandet mer personligt kan du använda existerande respondentdata (fungerar endast för svaranden du har bjudit in via e-post).

Använd Skicka förhandsgranskning (4) för att skicka ett test-mail till dig själv för att se hur ditt tackmeddelande ser ut.

Klicka på Spara längst ner i fönstret för att spara din nya avisering.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.