Hur använder jag Export?

Du kan exportera rapporter i flera olika filformat genom att använda Exportera under Rapporter. Markera den rapport du vill exportera och klicka på Exportera.

Du får själv välja vilket filformat att exportera din rapport i. Om du är osäker på vilket filformat du behöver kan du exportera rapporten flera gånger i olika format. Det finns ingen gräns för hur många exporter du kan göra. Du kan välja mellan följande filformat.

Sammanställda rapporter: Detta är en komplett rapport som innehåller samma data som du ser i din LiveReport. Rapporten kan se estetiskt annorlunda ut jämfört med det du ser i LiveReport men datan är densamma. Välj det filformat som passar ditt behov.

Export till rådata: Dessa filer innehåller endast data. Det här är praktiskt när du vill analysera inkomna svar och endast behöver data utan tabeller eller grafer.

Rapportera metadata: Detta är en tabell med informationen från rapporten samt länk till liverapport med tillhörande lösenord.

Alla svarsformat: Denna export innehåller alla inkomna svar i en kontinuerlig vy. Notera att endast svar som ingår i rapporten kommer att visas i exporten och svar som exkluderat p.g.a. valda filter inte kommer att visas. Detta alternativ är perfekt om du vill se vad varje svaranden har svarat på varje enskild fråga.

När du har valt filformat kommer du att se Exportinställningar och filter.

Här väljer du Leveransmetod (1) mellan att ladda ner filen via en länk eller få ett mail med filen. Du fyller i e-postadressen som filen ska skickas till här. Vid inkluderar kan du kryssa i dessa rutor om du vill ha med fritextsvar från ”Annat”-rutor i Questen (2) och om du vill inkludera e-post/telefonnummer i filen (3). Du får även välja om du vill ha med grafer och tabeller, endast grafer eller endast tabeller (4).

Om du vill väljer ett filter att använda för din export kan du göra det genom att kryssa i Åsidosätt filter (5) och välja ett filter i rullgardinslistan.

Längst ner i Exportrutan hittar du batchexport. Denna funktion låter dig exportera flera versioner av samma rapport baserat på värdefilter och sparade jämförelser. Läs mer om hur du använder batchexport här.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.