🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Uppföljning

Responser är av stort värde, Essentials ger dig möjlighet att följa upp respondenter individuellt eller i grupper.

Följ upp respondenterna och deras svar genom att klicka på Uppföljning uppe till höger.

Uppföljningsfunktioner ger dig möjlighet till::

  • Följ upp respondenten baserat på deras svarsdata och svar.
  • Filtrera svaren, baserat på intervallfilter eller egendefinierade filtre som kan lagras under Filtre-ruten.
  • Exportera rådata till Excel-rapporter.

 

Observera att om ”Dold identitet” är aktiverat kommer du inte att kunna se någon respondentdata eller känslig information om respondenten. Det samma gäller om GDPR-lagringsperioden har löpt ut, respondentens e-postadresser kommer att döljas efter att lagringsperioden löper ut.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.