🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur man skapar en kontinuerlig kursutvärdering

Om du och dina kollegor har regelbundna kurser kan det vara fördelaktigt att använda samma Quest för att utvärdera kursen efter varje slutförd omgång. De mest grundläggande fördelarna med att använda en och samma Quest varje gång är:

 1. Lättare åtkomst till alla samlade resultat
 2. Konsekvent rapportering med återanvändbara Rapporter och LiveReports.
 3. Tydligt informationsflöde med återanvändbara Aviseringar.
 4. Välorganiserade mappar

Ett vanligt exempel kan vara att företag X erbjuder kurserna A och B med fem olika kursledare. Kursernas exakta innehåll kan variera beroende på vem som håller i kursen men företaget vill veta vad kursdeltagarna har för åsikter om kursen.

Obs: Denna guide tar för givet att du känner till och kan använda Respondentdatafält, filter och rapporter. Om du inte känner dig bekväm med att använda dessa funktioner kan du först följa respektive länk för att lära dig mer innan du fortsätter med denna guide. 

Skapa en kontinuerlig kursutvärdering

Steg 1 är att skapa frågor för din kursutvärdering. Du kan t.ex. använda vår mall Course Evaluation när du skapar en ny Quest.

I vårt exempel kommer vi att radera den första frågan ”vilken kurs deltog du i?” då vi kommer att använda respondentdata tillsammans med kursdatum, kursledare samt kursledarens e-postadress. Frågorna i vår kursutvärdering är nu följande:

 1. Låg kursen på rätt nivå, sett till din tidigare kunskap? (Vertikalt, enval)
 2. Kursen i allmänhet (matris, enval)
 3. Kursledaren The course leader in general (matris, enval)
 4. Administration och faciliteter (matris, enval)
 5. Har du förslag på förbättringar, andra frågor eller kommentarer? (stort textfält)

Steg 2 är att importera respondentdatafält att infoga i Designer. Du gör detta under Distribution, Lägg till inviterade och Importera från fil.

Vi behöver dessa fält för vår kursutvärdering:

 1. Typ av kurs (Kurs A och Kurs B)
 2. Kursens datum
 3. Kursledarens namn (De fem olika kursledarna)
 4. Kursledarens e-post

Steg 3 är att infoga dina nya respondentdatafält som frågor i Designer.

Flytta respondentdatafälten högst upp i listan så att det är det första svaranden ser.

Steg 4 är att ge varje kursledare tillgång till feedback från kursdeltagare. Under Aviseringar kan du skicka ett automatiskt mail som skickas till kursledaren när deltagare har avslutat Questen.

Se till att välja Mottagare angiven i respondentdata och Kursledarens namn i Till. Detta gör att rätt kursledare får aviseringar om sina egna kurser.

Använd taggar, Q/A-taggar och Infoga Mottagarkvitto för att skapa ett personligt meddelande som innehåller resultat från inkomna svar. Läs mer om hur du använder taggar här.

Tips: Det kan även vara praktiskt att skapa fler automatiska aviseringar som skickas t.ex. till kursledarnas chef eller till den som är ansvarig för lunch och fika när de får väldigt kritisk feedback som är relevant för dessa personer.

Steg 5 är att använda filter för att skapa rapporter för varje kurstyp, kursledare och kursens datum. Vi behöver skapa flera värdefilter med enkla villkor. Skapa dina filter under Filter. Läs mer om filter och hur du skapar värdefilter här.

Du kan använda dina nya värdefilter i LiveReport för att filtrera efter kurstyp, kursledare och kursens datum. Markera alla filter och skapa dina rapport.

Tack vare dina värdefilter kan du nu se både en allmän rapport om de olika kurserna över tid samt välja att se specifikt hur en viss kursledare presterat. Du kan även titta på specifika datum för att se hur just den kursen varit.

 • Klicka här för att se ett exempel på hur en LiveReport ser ut när du följer stegen i denna guide.
 • Du kan även använda jämförelser för att snabbt se grafer med inkomna resultat. Här är ett exempel.
 • Det går självklart även att skapa LiveReports där du kan jämföra kursledarnas prestation. Se här
 • Om du använder denna kursutvärdering över en lång period kan du använda intervallfilter för att endast se nyare resultat.

När du har följt alla steg ovan är din Quest redo för publicering. Använd relevanta taggar för att göra inbjudan personlig och skicka dina inbjudningar till svaranden.

 

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.