Hur skickar jag en kopia på svaren till de som deltar i en Quest?

För att automatiskt skicka ett kvitto till svaranden går du till Svarsinställningar under Inställningar i din Quest.

Här kryssar du i Skicka kopia av svar via e-post till respondenten. Denna inställning har 3 alternativ:

  • Alltid: skickar en kopia på svarandens resultat till deras e-post.
  • Valfritt: Svaranden väljer själv om de vill ha en kopia på sina svar
  • Aldrig: Svaranden får inget e-post med en kopia på sina svar

Klicka på Spara för att spara de inställningar du har valt. Det går inte att redigera mailet som skickas med svaren.
Om du vill skapa en Avisering som skickas ut till svaranden efter avslutad Quest kan du göra detta under Aviseringar.

Klicka på Ny för att skapa en Avisering.

Under Inställningar kan du välja vad Aviseringen ska ha för namn (1) samt aktivera eller stoppa aviseringen (2).

Under Skapa villkor (3) kan du välja om och när en avisering ska skickas till svaranden. Du kan t.ex. ställa in att endast skicka Aviseringen till personer som har svarat negativt på en specifik fråga eller personer som svarat att de vill ha återkoppling.
Om du kryssar i Skapa uppföljning (4) kommer en Ge feedback-knapp att finnas i aviseringen som svaranden får. Detta ger svaranden en chans att ge dig feedback på din Quest.

Under E-post väljer du Respondent (1) som mottagare. I raden Ämne (2) kan du bestämma vad ämnesraden i mailet ska ha för text.

Klicka på Bifoga mottagarkvitto och välj Mottagarkvitto för att bifoga en kopia på respondentens svar i mailet. Du kan skriva meddelandet som ska skickas i mailet som svaranden få i fönstret Meddelande.

När du är klar kan du klicka på Send test för att skicka en förhandsgranskning till din egen mail.

Om du inte vill skicka en kopia på alla svar utan bara välja att infoga en specifik fråga i mailet, t.ex. för att återkoppla till ett väldigt negativt val, kan du göra detta genom att använda Infoga Q/A-tagg och välja en fråga. Du kan infoga flera Q/A-taggar i samma mail.

 

 

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.