🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan sender jeg Respondenter kopier av svaret deres?

For automatisk å sende en kvittering til respondenten, gå til menyen Responsoppsett i fanen Innstillinger.

Send kopi av svar til respondentens e-postadresse har tre forskjellige alternativer:

  • Aldri betyr at det ikke blir sendt en kvittering til respondenten.
  • Valgfritt lar respondenten velge om de vil ha kvitteringen eller ikke ved å skrive inn en e-post.
  • Alltid vil automatisk sende en kvittering til respondenten når de er ferdige.

Etter å ha valgt ønsket alternativ, husk å Lagre.

Det er ikke mulig å tilpasse denne e-posten, hvis du ønsker å tilpasse kvitteringen kan du gjøre dette ved å opprette en Varsling i stedet.

For å legge til et varsel, gå til Varsler-fanen og klikk på + NY

Under Innstillinger kan du velge hva varselet skal ha for navn og aktivere eller stoppe varselet.

Under Lag betingelse kan du velge om og når en melding skal sendes til respondenten. Du kan for eksempel sende varselet kun til personer som har svart negativt på et spesifikt spørsmål eller personer som har svart at de ønsker tilbakemelding.
Hvis du krysser av for Lag oppfølging, vil en Gi tilbakemelding-knapp ligge i varselet som respondenten mottar. Dette gir respondenten en sjanse til å gi deg tilbakemelding på Questen.

Under E-post velger du Respondent som mottaker. I Emnelinjen kan du bestemme hva emnelinjen i e-posten skal ha for tekst.

Klikk Legg ved mottakerkvittering og velg Sett inn kvittering for å legge ved en kopi av respondentens svar på e-posten. Du kan skrive meldingen som skal sendes i e-posten som respondenten mottar i meldingsvinduet.

Når du er ferdig, kan du klikke Send test for å sende en forhåndsvisning til din egen e-post.

Dersom du ikke ønsker å sende kopi av alle svar, men kun velger å sette inn et spesifikt spørsmål i e-posten, for eksempel for å få tilbakemelding på et svært negativt svar, kan du gjøre dette ved å bruke Sett inn Q&A-tagg og velge et spørsmål. Du kan sette inn flere Q&A-tagger i samme e-post.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.