Slik bruker du Quest-fanen

Ved å gå til menyen øverst til venstre kalt Quester, vil du se de øverste overordnede mappene dine.

På denne siden kan du trykke på Lag Quest og opprette en Ny Mappe.
Knappen Lag Quest lar deg opprette en ny Quest, enten fra bunnen av eller fra en mal.

Du kan Slette, Kopiere  eller Flytte Questen og mappene dine. Velg mappen eller Questen du vil samhandle med og klikk på den aktuelle knappen.

Merk: Du kan bare kopiere Quester. Mapper kan ikke kopieres.

For å stoppe en aktiv Quest, velg ønsket Quest i mappen og klikk Stopp.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.