🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan kan jeg fjerne Vennligst skriv inn e-postadressen din fra begynnelsen?

Vennligst skriv inn din e-postadresse-feltet er aktivert som standard når du bruker Distribuer med lenke.

For å fjerne «Vennligst skriv inn e-postadressen din»-feltet, naviger til kategorien Distribusjon og åpne menyen Distribuer med lenke:

I denne menyen er det et alternativ som heter Vis obligatorisk innleggingsfelt for e-postadresse (kun for respondenter som følger lenken). Fjern merket for dette og klikk lagre for å fjerne inndatafeltet for e-post for respondenter:

Merk: Når dette e-postadressefeltet fjernes, vil det ikke være mulig å identifisere respondentene (med mindre spørsmål identifiserer dem). Eventuelle automatiske e-postvarsler eller kvitteringer beregnet på respondenten vil dermed ikke bli sendt. Likeledes vil det være umulig opprette en sak nå respondenten fra Oppfølging. Alle disse respondentene vil være synlige som distbylink@questback.com, med mindre skjult identitet ikke er aktivert:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.