🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Serier

I Rapporter gir Serier deg flere alternativer for å utforme resultatene i rapporten. Med Serier kan du legge til sammenligninger, buntsammenligninger og krysstabulering. Dette gjør det mulig å sammenligne mellom flere filtre i en Quest – eller på tvers av flere Quester. Få tilgang til serier fra rapporten ved å velge et spørsmål og klikke på Legg til serier:

Du vil da kunne velge mellom å legge til en sammenligning, buntsammenligning eller en krysstabulering:

Legg til sammenligning legger til flere dataserier til grafen/tabellen for det gitte spørsmålet. Som standard viser den tilføyde serien data fra samme Quest og spørsmål. Du kan også legge til sammenligninger med andre Quester og/eller spørsmål. Ved å bruke filtre kan du også gjøre sammenligninger på tvers av f.eks. forskjellige tidsperioder, forskjellige avdelinger, land, eller til og med språkversjonen som ble brukt når du svarte.

Hvis du ønsker å bruke sammenligningen din på flere spørsmål, klikker du Anvend på andre spørsmål og merker spørsmålene du ønsker:

I eksemplet ovenfor har vi lagt til en sammenligning på tvers av filtrene «testilter 12/21».

Legg til buntsammenligning gjør det mulig å legge til flere serier samtidig, ved å bruke forskjellige filtre. Dette gjør det mulig å raskt sammenligne forskjellige filtre fra samme Quest, eller på tvers av separate Quester. Når du klikker Legg til buntsammenligning, åpnes et nytt vindu der ønskede filtre er valgt:

Legg til krysstabulering lar deg gruppere respondenter for et gitt spørsmål, basert på hvordan respondentene har svart i et eget spørsmål. Når du legger til krysstabulering, får du tilgang til en rullegardin for å velge spørsmålet du ønsker å krysse tabulering mot:

Hvis du vil begrense svaralternativene som vises fra dette spørsmålet, klikker du på Velg svaralternativer du vil vise og fjerner merket for svaralternativene du ønsker å skjule:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.