🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik oppretter du en ny Rapport

Du kan lage en ny rapport fra bunnen av, fra Rapporter ved å klikke Ny:

Deretter åpnes Rapportinnstillingene for den nye rapporten. Merk at de fleste av disse innstillingene bare gjelder hvis du har tenkt å bruke rapporten som en LiveReport:

A: Rapportnavn: Her gir du rapporten et navn og tittel. Dette rapportnavnet vil vises i alle nye eksporterte og nedlastede formater, og i LiveReport.

B: Tema: Her velger du bakgrunnsdesignet til LiveReport. Merk: Du kan lage ditt eget rapporttema fra Ledere  Temabehandling  Nytt rapporttema.

C: Status: For å gjøre LiveReport tilgjengelig for andre, må statusen settes til «Offentlig».

D: Vis tidspunkt for siste redigering vil varsle LiveReport-lesere om siste gang og dato LiveReport ble redigert.

E: Passord: Klikk på Krev passord hvis du kun ønsker å passordbeskytte LiveReport. Et passord vil bli automatisk generert, med mulighet for å endre det til et ønsket passord.

F: Layout: Du kan velge mellom å vise din LiveReport som en graf per side (standard) eller en en side layout med enten en-, to- eller tre kolonner.

G: Språk: Her kan respondenten selv velge hvilket språk (av de tilgjengelige) som respondenten ønsker å bruke.

H: La rapportleseren velge filtre: Hvis du klikker «Ja, gi LiveReport-seeren tilgang til utvalgte filtre», vil du kunne velge blant eksisterende Verdifiltre og Intervallfiltre som respondentene kan aktivere når de leser rapporten.

Merk: Alle feltene nevnt ovenfor kan senere redigeres i Rapportinnstillinger når du er inne i rapporten.

Når du har åpnet rapporten, må du klikke Legg til for å velge spørsmålene du vil bruke i rapporten:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.