Slik oppretter du en ny Rapport

Du kan lage en ny rapport fra bunnen av, fra Rapporter ved å klikke Ny:

Deretter åpnes Rapportinnstillingene for den nye rapporten. Merk at de fleste av disse innstillingene bare gjelder hvis du har tenkt å bruke rapporten som en LiveReport:

A: Rapportnavn: Her gir du rapporten et navn og tittel. Dette rapportnavnet vil vises i alle nye eksporterte og nedlastede formater, og i LiveReport.

B: Tema: Her velger du bakgrunnsdesignet til LiveReport. Merk: Du kan lage ditt eget rapporttema fra Ledere  Temabehandling  Nytt rapporttema.

C: Status: For å gjøre LiveReport tilgjengelig for andre, må statusen settes til «Offentlig».

D: Vis tidspunkt for siste redigering vil varsle LiveReport-lesere om siste gang og dato LiveReport ble redigert.

E: Passord: Klikk på Krev passord hvis du kun ønsker å passordbeskytte LiveReport. Et passord vil bli automatisk generert, med mulighet for å endre det til et ønsket passord.

F: Layout: Du kan velge mellom å vise din LiveReport som en graf per side (standard) eller en en side layout med enten en-, to- eller tre kolonner.

G: Språk: Her kan respondenten selv velge hvilket språk (av de tilgjengelige) som respondenten ønsker å bruke.

H: La rapportleseren velge filtre: Hvis du klikker «Ja, gi LiveReport-seeren tilgang til utvalgte filtre», vil du kunne velge blant eksisterende Verdifiltre og Intervallfiltre som respondentene kan aktivere når de leser rapporten.

Merk: Alle feltene nevnt ovenfor kan senere redigeres i Rapportinnstillinger når du er inne i rapporten.

Når du har åpnet rapporten, må du klikke Legg til for å velge spørsmålene du vil bruke i rapporten:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.