🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Responser

Du finner menyen Responser under fanen Oppfølging. Her har du tilgang til en liste over alle respondentene som har svart på Questen:

1. Ny sak: Ved å velge en eller flere respondenter under Respondent – sortering (8) vil du kunne sende dem en e-post ved å klikke på Ny sak.

2. Lagre som manuelt filter: Du kan se et individuelt svar ved å klikke på e-postadressen. Etter å ha lest flere svar fra respondentlisten vil du kanskje identifisere noen mønstre. La oss si at du vil gruppere dem, og senere sende dem en e-post eller lage en rapport med den gruppens svar. Deretter må du velge dem under respondentlisten og trykke Lagre som manuelt filter.

3. Eksport: Det er mulig å eksportere en liste med svar til Excel.

4. Slett: Du kan slette ett eller flere svar fra respondentlisten.

5. Verdifilter: Det er mulig å følge opp en gruppe personer med bruk av et verdifilter.

6. Intervallfilter: Det er mulig å følge opp en gruppe personer med bruk av et intervallfilter.

7. Manuelt filter: Det er mulig å følge opp en gruppe personer med bruk av et manuelt filter.

TIPS! Det er mulig å bruke verdifilter, intervallfilter og manuelt filter samtidig.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.