🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan bruke Distribusjonslogg?

Hvis du lurer på om dine invitasjoner og/eller påminnelser er sendt, bør undersøke Distribusjonslogg, bunnmenyen i Distribusjon. Den har alle svarene på distribusjonsspørsmålene dine:

Graf og Tabell gir en oversikt over e-post-, sms- og lenkedistribusjonen etter publisering, og status på svar og enhetstyper. Husk at hva som presenteres her er avhengig av distribusjonsmetodene du har aktivert (e-post, sms eller lenke).

Historikk-fanen viser deg datoen og antallet invitasjoner og påminnelser som er sendt ut.

Merk: I vårt eksempel er loggen tom, men når du har publisert din Quest og sendt ut innbydelser kommer du til å se all historikk her.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.