🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Samlinger

Samlinger lar deg lage grafer og dykke inn i ulike statistikker for sett med to eller flere spørsmål. Et grunnleggende eksempel kan se slik ut:

For å legge til en samling i en rapport, klikk Legg til og deretter Legg til samling.

Gi samlingen et navn. Klikk deretter på Legg til spørsmål for å bestemme hvilke spørsmål du vil inkludere i samlingen:

Spørsmålstyper som ikke støttes er merket Ikke støttet i spørsmålslisten. Spørsmålstypene som ikke støttes er:

 • NPS
 • Hierarki
 • Hovedmatrise dobbel skala
 • Hovedmatrise tilpasset
 • Matrise tekstrutenett
 • Åpne Svar Kort
 • Åpne Svar Flere
 • Åpne svar Lange
 • Dato/kalender
 • Last opp fil

I menyen Serier kan du for eksempel sammenligne samlingene med lignende samlinger fra en annen Quest.

I menyen Rediger merkelapper lar feltet Spørsmålstekst deg endre navnet på samlingen. Under rader kan du endre navnet på de lagt til spørsmålene. Når du legger til serier i samlingen vil du kunne redigere de nye etikettene under Rediger merkelapper.

Menyen Visningsinnstillinger tilbyr mange tilpasningsalternativer for oppsettet av grafen og tabellen for samlinger:

Graftype lar deg angi graftypen for spørsmålet. Vi har gjort det enklere for deg å velge en graftype ved å skjule graftyper som er uforenlige med det valgte spørsmålet.

Vis data som viser dataene som gjennomsnitt (per spørsmål + sammendrag) da dette er den eneste tilgjengelige datatypen for samlinger.

Sortering gjør det mulig å endre rekkefølgen for hvordan svaralternativer presenteres i grafen:

 • «Standardrekkefølge» er samme rekkefølge som svaralternativene ble presentert i Spørsmålet
 • «Alfabetisk A -> Å» sorterer svaralternativene alfabetisk
 • «Alfabetisk Z -> A» sorterer svaralternativene omvendt alfabetisk
 • «Svar minst til størst» sorterer svaralternativene etter svarantall, minste først.
 • «Svar størst til minste» sorterer svaralternativene etter svarantall, størst først
 • «Reversert standardrekkefølge» sorterer svaralternativene omvendt fra hvordan de ble presentert i spørsmålet

Vis dataetiketter i grafen vil vise dataene som er valgt under Vis data som, i grafen.

Vis totalt antall responser i grafen vil vise det totale antallet respondenter som har svart på det gitte spørsmålet i grafen.

Visningsinnstillinger som er spesielt nyttige for samlinger:

Fargevalg for tabellen: Endre fargeskjemaet.

Farger: Du kan velge mellom én enkelt farge og et fargeskjema. Det er en rullegardin som lar deg velge et fargeskjema fra et sett med forhåndsdefinerte fargeskjemaer.

Vis kun gjennomsnittsverdi: viser bare gjennomsnittsverdien for hele samlingen. Her er et eksempel på vis gjennomsnittsverdi bare aktivert med grafen.

I menyen Visning kan du bytte mellom grafvisning og tabellvisning:

Ytterligere informasjon lar deg legge til tekst, bilder, lenker og annen informasjon over samlingen.

Stjerne: Stjernen brukes til å velge enten graf eller tabell som standard i LiveReport.

Kommentarer lar deg legge til kommentarer, tekst, bilder, lenker og annen informasjon under samlingen.

 

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.