🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hva gjør jeg hvis det mangler Spørsmål i rapporten min?

Hver nye Quest har en rapport som standard, under Rapporter:

Denne rapporten vil inkludere de eksisterende spørsmålene i Questen når rapporten er opprettet. Rapportopprettelsen skjer første gang du åpner Testquest eller åpner rapporten. Spørsmål opprettet etter dette stadiet vil ikke inkluderes automatisk.

Tips: Hvis det mangler spørsmål i rapporten, velg Legg til spørsmål fra Legg til-knappen og velg de manglende spørsmålene fra listen.

Etter at spørsmålene er lagt til, kan du flytte et spørsmål ved å bruke pilknappene eller ved å bruke dra og slipp for å få den rekkefølgen du ønsker.

Du kan opprette nye rapporter ved å klikke på Ny:

De nye rapportene er tomme på opprettelsesstadiet. Klikk Legg til for å velge spørsmålene dine fra Questen, og velg deretter Legg til spørsmål fra rullegardinmenyen:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.