🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Visningsinnstillinger

Du finner menyen Visningsinnstillinger i enhver rapport. Det er her du bestemmer hvordan spørsmålet skal presenteres i rapporten:

Graftype lar deg angi graftypen for spørsmålet. Merk at vi har gjort det enklere for deg å bestemme deg for en graftype ved å skjule graftyper som ikke er kompatible med det valgte spørsmålet:

Vis data som lar deg angi dataformatet for spørsmålet. Vi tilbyr tre forskjellige dataformater, antall, prosent og gjennomsnitt:

Sortering gjør det mulig å endre rekkefølgen for hvordan svaralternativer presenteres i grafen:

  • «Standardrekkefølge» er samme rekkefølge som svaralternativene ble presentert i Spørsmålet
  • «Alfabetisk A -> Å» sorterer svaralternativene alfabetisk
  • «Alfabetisk Z -> A» sorterer svaralternativene omvendt alfabetisk
  • «Svar minst til størst» sorterer svaralternativene etter svarantall, minste først.
  • «Svar størst til minste» sorterer svaralternativene etter svarantall, størst først
  • «Reversert standardrekkefølge» sorterer svaralternativene omvendt fra hvordan de ble presentert i spørsmålet

Aktivering av Vis dataetiketter i grafen vil legge til det totale antallet svar for hvert svaralternativ (kolonne) i grafen:

Aktivering av Vis totalt antall responser i grafen vil vise det totale antallet respondenter som har svart på det gitte spørsmålet i grafen:

Aktivering av Vis statistisk tabell vil legge til en tabell under grafen som viser antall respondenter, gjennomsnittet, medianen og standardavviket:

Aktivering av Vis svaralternativer som etikett vil erstatte kolonnenavnene i grafen med tall. En tabell som forklarer tallene vil bli lagt til under grafen. TIPS! Dette er den perfekte måten å rydde opp i grafer med alternative tekster med lange svar:

Farger lar deg angi fargene på grafene. Enkeltfarge lar deg spesifisere en farge som skal brukes på hele grafen, mens fargeskjema lar deg velge et av våre forhåndsdefinerte fargeskjemaer. TIPS! Det er mulig å lage ditt eget Tema med et tilpasset fargeskjema i Theme Manager:

Endringer i skjerminnstillingene vil først påvirke det valgte spørsmålet. For å bruke valgte skjerminnstillinger på andre spørsmål, klikk på Anvend på andre spørsmål og velg spørsmålene du vil bruke Visningsinnstillingene på. Merk at noen innstillinger er inkompatible med visse spørsmålstyper. Hvis du prøver å bruke inkompatible innstillinger på et spørsmål, vil standardinnstillingene bli brukt i stedet:

Ved å bruke funksjonen Velg svaralternativene du vil vise, kan du velge å vise kun et sett av svaralternativene. Dette er svært nyttig for å begrense fokuset i spørsmål med mange svaralternativer, ved for eksempel å skjule svaralternativer som ikke har data:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.