🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Saker

Du finner menyen Saker under fanen Oppfølging:

For å åpne eller avslutte en sak, merk saken du vil endre statusen til og klikk Angi status på sak.

Du kan tilordne en sak til en annen Essentials-bruker i organisasjonen din. For å gjøre dette, merk saken du vil endre tilordnet av og klikk Deleger til bruker. Questen må være i en delt mappe for å kunne utføre denne operasjonen.

Når du tildeler en sak til en annen bruker, er det nyttig å legge til en intern kommentar. Klikk på Legg til intern kommentar.

For å eksportere saksdialogen, merk sakene du vil eksportere og klikk Eksport.

Du kan kategorisere sakene ved å gjøre en hurtigfilter, verdifilter, intervallfilter og manuelt filtrer.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.