🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik endrer du rekkefølgen på smilefjes når du bruker Tilfredshetsmåler

En av spørsmålstypene du kan bruke i din Quest er en Tilfredshetsmåler med tilhørende smileys som viser hvor fornøyd respondenten er

Disse smileyene kan dessverre ikke flyttes rundt slik du ønsker, men du kan lage din egen Tilfredshetsmåler og sette inn dine egne bilder som vises i stedet for våre smileys. Du kan også ta skjermbilder av smileyene våre og deretter sette dem inn i den rekkefølgen du ønsker. I dette eksemplet bruker vi våre smileys, men du kan selvfølgelig bruke bildene du synes passer i din Quest.

Start med å gå til Media Manager og last opp bildene du vil bruke.

Når du har lastet opp alle bildene, gå til Designer og Lag et nytt spørsmål i Quest. Velg Spørsmålstype Horisontalt ettvalg.

Under Spørsmålsegenskaper lager du nå spørsmålet ditt og navngir svaralternativene dine. For å laste opp et bilde for hvert svaralternativ, klikk på Tannhjulet ved ett av svaralternativene.

Klikk på Bilde og så på Bekreft for å åpne Media Manager.

Her laster du opp bildet du vil bruke for svaralternativet ditt, og klikker deretter på Bekreft. Du kan enten laste opp en fil fra datamaskinen din ved å bruke Last opp fil eller bruke et bilde fra Internett ved å bruke Lenke til Mediefil.

Når du har lastet opp bilde ditt velger du bildet og klikker på Sett inn.

I dette vinduet kan du justere størrelsen på bildet. Hvis du krysser av for Behold proporsjoner, justeres høyden automatisk for å matche bredden og omvendt. Kryss av for Skjul svaralternativteksten hvis du bare vil vise bildet ditt uten tilhørende tekst som svaralternativ. Klikk på Bekreft når du er ferdig.

Gjenta disse trinnene for alle svaralternativer til du har lastet opp alle bildene. Lagre Questen din og klikk Forhåndsvisning for å se hvordan det nye spørsmålet ditt ser ut for respondenten.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.