Slik bruker du Rediger merkelapper

Når du er inne i Rapporter, kan du få tilgang til menyen Rediger merkelapper. Her kan du endre merkelappene i grafen.

For å redigere spørsmålsteksten, sørg for at du er i spørsmålstekstfanen, og skriv den nye spørsmålsteksten i tekstfeltet. Gjeldende spørsmålstekst vil vises i tekstboksen.

For å redigere svaralternativene, gå til fanen svaralternativer og skriv de ønskede svarene i tekstfeltene.

Hvis du har noen sammenligninger i spørsmålet, vil du få en ekstra fane som heter Serier. Her kan du endre navn på de forskjellige seriene.

Hvis du har brukt en sammenligning på flere spørsmål, kan du enkelt endre navnene på serien for alle spørsmålene med samme sammenligning ved å bruke knappen Anvend på andre spørsmål.

 

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.