🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik oppretter du et nytt Verdilfilter

Hvis du vil gruppere etter spesifikke verdifiltre i din Quest, kan du opprette et nytt filter som skal brukes i Rapporter. Klikk Nytt filter under Serier i rapporten du vil opprette filtre for.

Velg verdifilter og klikk på Neste.

Velg enten Lag ett eller flere enkeltbetingelsesfiltre eller Lag et flerbetingelsesfilter. Du kan se et eksempel på hvordan disse filtrene ser ut under Eksempel.

Når du velger Lag ett eller flere enkeltbetingelsesfiltre, velger du først et spørsmål og deretter hvilke termer du vil bruke for filteret ditt.

For spørsmål med faste svaralternativer kan du velge ett av følgende alternativer:

  1. Noen av: oppretter et filter som inkluderer alle som har valgt svaralternativene du velger.
  2. Ingen av: oppretter et filter som inkluderer alle som ikke har valgt svaralternativene du velger.
  3. Svart: oppretter et filter som inkluderer alle som har svart på dette spørsmålet.
  4. Ubesvart: oppretter et filter som inkluderer alle som ikke har svart på dette spørsmålet.

For spørsmål med fritekstsvar kan du velge ett av følgende alternativer:

  1. Inneholder: oppretter et filter som inkluderer alle som har brukt et ord eller en setning du skriver inn i tekstboksen.
  2. Ikke inneholder: oppretter et filter som inkluderer alle som ikke har brukt et ord eller en setning du skriver inn i tekstboksen.
  3. Er lik: lager et filter som inkluderer alle som har brukt akkurat det du skriver inn i tekstboksen.
  4. Svart: oppretter et filter som inkluderer alle som har svart på dette spørsmålet.
  5. Ubesvart: oppretter et filter som inkluderer alle som ikke har svart på dette spørsmålet.

I neste trinn kan du velge et navn for hvert filter du har opprettet. Klikk OK for å lagre.

Når du velger å Lag et flerbetingelsesfilter, kan du velge en eller flere betingelser som må oppfylles for filteret. Du kan velge at alle betingelser må oppfylles kun én av de du har valgt ved å bruke og/eller-funksjonen. Bruk Legg til betingelse for å velge flere vilkår.

Du kan også bruke Legg til gruppe for å opprette nye grupper med betingelser for å lage flere filtre med flere betingelser.

Gi det nye filteret et navn og klikk OK for å lagre.

Du finner dine nye filtre under Verdifiltre under Serier.

Under Filtre kan du finne alle dine opprettede filtre. Her kan du redigere eller slette filtre. Her kan du også opprette filtre ved å klikke Ny.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.