🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Brukergrupper

Klikk på navnet ditt, og åpne Brukergrupper.

For Superbrukere er det å opprette Brukergrupper og tilordne Brukere til dem en flott måte å tilrettelegge for og administrere deletillatelser for Quests.

Nye Brukergrupper opprettes ved å bruke plusstegnet.

Nye brukergrupper kan få et beskrivende navn og et sett med medlemmer som vil dra nytte av å kunne dele quests med hverandre med få klikk.

Dette lar alle Essentials-brukere på en konto dele en bestemt Mappe eller Quest med en gitt Brukergruppe.

Du kan også tilordne en Bruker til en spesifikk Brukergruppe eller fjerne en Bruker fra en Brukergruppe fra menyen Brukere.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.