🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan bruke Kvoteinnstillinger?

Du kan bruke Kvoteinnstillinger for å sette en øvre grense for hvor mange ganger en Quest kan besvares. Sjekk at Questen har en øvre grense på antall svar for å aktivere Kvoteinnstillinger.

Du kan også angi et forhold på hvor mange ganger et svaralternativ kan brukes i et spørsmål. Les mer om dette senere i denne artikkelen.

I boksen Kvotestørrelse, velg hvor mange ganger Questen din kan besvares før kvoten er fylt. Du kan se hvor mange svar som allerede er mottatt under Antall svar til nå. Med Angi handlingene som skal utføres når kvoten er fylt, har du to alternativer: du kan enten Avslutte Questen og vise en melding. Eller Omdirigere respondentene til et nettsted.

Hvis du vil sette en kvote for spesifikke svaralternativer i Questen din, gjør du dette under Designer og Spørsmålsgenskaper. Klikk på Tannhjulet ved svaret som skal få en kvote.

Klikk på Kvote og velg kvotestørrelse.

Klikk på Neste. Her kan du velge hva som skjer når kvoten er fyllt. Velg Gå tilbake til kvotespørsmålet og vis en brukerangitt melding for å la respondenten velge et annet svaralternativ. Klikk Neste.

Her skriver du meldingen som skal vises når respondenten kommer tilbake til det kvotebaserte spørsmålet.

Klikk på Neste for å se et sammendrag av valgene dine, og klikk på Bruk for å lagre kvoteinnstillingene.

 

Hvis du i stedet velger alternativet Ikke la respondenten fortsette, kan du velge ett av tre alternativer for hva som skal skje. Du kan enten vise en egendefinert melding som du selv skriver, sende respondenten til Questens Avslutning eller videresende respondenten til en nettside.

Velger du Omdiriger til ekstern URL, får du opp et vindu hvor du går inn på nettsiden respondenten skal sendes til.

Klikk på Neste og velg deretter Bruk for å lagre innstillingene. Husk å lagre Questen når du har kvoteinnstillinger på alle relevante svaralternativer.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.