Slik oppretter du Automatiske varsler

For å opprette automatiske varsler som sendes under spesielle forhold, bruk Varsler.

Klikk Ny for å opprette et nytt varsel.

Under Innstillinger kan du velge hva varselet skal ha for navn og aktivere eller stoppe varselet.

Lag betingelse er det du bruker for å angi vilkårene for når det automatiske varselet ditt skal sendes ut.

(Hvis du krysser av for Lag oppfølging, vil en Gi tilbakemelding-knapp vises i avslutningsmeldingen som respondenten mottar. Dette gir respondenten en sjanse til å gi deg tilbakemelding på Questen din.)

I Lag betingelse kan du velge å sette betingelser basert på mottatte svar, respondentdata eller systemfelter.

Under spørsmål kan du velge å sende varselet dersom respondenten velger et spesifikt svar, etter at de har svart på et spesifikt spørsmål eller velger å ikke svare på et spørsmål. Du kan f.eks. velge å sende melding til alle som har valgt «veldig misfornøyd» i et spørsmål om hvor fornøyde de er med tjenesten de har fått.

Under Respondentdata kan du velge å sende melding til alle som tilhører en bestemt gruppe respondenter når de har svart eller til respondentene som bor i en bestemt by. For å bruke Respondentdata må du først ha lastet opp informasjon om de inviterte. Lær hvordan du gjør dette i artikkelen Slik bruker du Respodentdata

Det tredje alternativet for å lage betingelser er Systemfelter. Alternativene du har her avhenger av hvordan du har stilt spørsmålene dine i Designer. Du kan f.eks. velge kun å sende en melding til de som har svart på et valgt språk i Questen, hvis du har spesifiser dette i spørsmålene dine.

Bruk Legg til betingelse for å opprette flere vilkår for varselet eller Legg til gruppe for å opprette flere relaterte vilkår. Du kan bruke grupper og/eller for å lage akkurat de betingelsene du trenger for dine varslinger.

Når betingelsene dine ser ut som du hadde tenkt, kan du bla ned og tilpasse meldingen som skal sendes ut når betingelsene er oppfylt. Under Til, velg Respondent hvis alle som oppfyller vilkårene skal motta varselet eller Spesifisert mottaker hvis du ønsker å velge spesifikke e-postadresser som vilkårene dine gjelder for. Du kan legge til så mange e-postadresser du vil med knappen Legg til e-postadresse.

Velg emne og skriv meldingen din. Når du har skrevet meldingen din, er det alltid smart å sende en test til deg selv for å se om e-posten ser ut som du hadde tenkt.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.