Hvordan legger jeg til Introduksjonsteksten på en egen side?

Introduksjonsteksten vises på første side som standard, uavhengig av sideskift. Standardoppførselen for sideskift er at den skiller spørsmål og ikke introduksjonstekster.

Å legge til et sideskift mellom Introduksjonsteksten og Spørsmål 1 og Spørsmål 2 (som vist ovenfor), vil dermed produsere en utgang med introduksjonsteksten og Spørsmål 1 og Spørsmål 2 på samme side (som vist nedenfor).

Derfor må man legge til et spørsmål i begynnelsen (sammen med Introduksjonsteksten) og senere skjule spørsmålsteksten for å få en egen Introduksjonstekst.

For å legge til introduksjonsteksten på en egen side kan du følge disse trinnene:

  1. Legg til et spørsmål
  2. Flytt spørsmålet til det øverste spørsmålsfeltet
  3. Velg Informasjonstekst i menyen Spørsmålstype.
  4. Velg Skjul spørsmålstekst i menyen Spørsmålsinnstillinger*
  5. Legg deretter til sideskrift

*Det skjulte spørsmålet vil ikke vises for respondenten, men vil gjøre introduksjonen til å være på sin egen side i begynnelsen av Questen.

Etter disse trinnene vil introduksjonen vises på en egen side:

En alternativ måte er å la introduksjonsteksten stå tom og i stedet plassere introduksjonsteksten til Inkluder tilleggsinformasjon – delen i det første spørsmålet i Questen, ved å bruke en skjult spørsmålstekst som beskrevet ovenfor.

Etter disse trinnene vil introduksjonen vises på en egen side:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.