🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan legger jeg til Introduksjonsteksten på en egen side?

Introduksjonsteksten vises på første side som standard, uavhengig av sideskift. Standardoppførselen for sideskift er at den skiller spørsmål og ikke introduksjonstekster.

Å legge til et sideskift mellom Introduksjonsteksten og Spørsmål 1 og Spørsmål 2 (som vist ovenfor), vil dermed produsere en utgang med introduksjonsteksten og Spørsmål 1 og Spørsmål 2 på samme side (som vist nedenfor).

Derfor må man legge til et spørsmål i begynnelsen (sammen med Introduksjonsteksten) og senere skjule spørsmålsteksten for å få en egen Introduksjonstekst.

For å legge til introduksjonsteksten på en egen side kan du følge disse trinnene:

  1. Legg til et spørsmål
  2. Flytt spørsmålet til det øverste spørsmålsfeltet
  3. Velg Informasjonstekst i menyen Spørsmålstype.
  4. Velg Skjul spørsmålstekst i menyen Spørsmålsinnstillinger*
  5. Legg deretter til sideskrift

*Det skjulte spørsmålet vil ikke vises for respondenten, men vil gjøre introduksjonen til å være på sin egen side i begynnelsen av Questen.

Etter disse trinnene vil introduksjonen vises på en egen side:

En alternativ måte er å la introduksjonsteksten stå tom og i stedet plassere introduksjonsteksten til Inkluder tilleggsinformasjon – delen i det første spørsmålet i Questen, ved å bruke en skjult spørsmålstekst som beskrevet ovenfor.

Etter disse trinnene vil introduksjonen vises på en egen side:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.