🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan kan jeg vise Respondentdata for en respondent?

Når du har lastet opp Respondentdata kan du automatisk bruke den når du sender invitasjonen, sender en melding, i introduksjonen eller til og med i et spørsmål i en Quest. Et eksempel er hvis du har et Respondentdata-felt med respondentenes navn, kalt «Navn». Så kan du skrive:

Kjære [!Navn!]

Da vil [!Navn!] bli erstattet av respondentens navn. For å finne de tilgjengelige taggene du kan bruke, klikk på Sett inn tagg.

Dette vil åpne en liste over alle respondentdatafeltene som er tilgjengelige, og du kan klikke på et av dem for å få taggen.

 

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.