Forhåndsvis spørsmål individuelt

Når du oppretter en Quest med flere spørsmål kan du forhåndsvise hvert spørsmål individuelt før du publiserer. Under Designer(1), først velg spørsmålet(2) du ønsker å forhåndsvise, deretter trykk Forhåndsvis Spørsmål(3).

Ett nytt vindu vil åpne seg med en forhåndsvisning av det valgte spørsmålet

I Forhåndsvisning Spørsmål vinduet kan du enkelt navigere deg til ett annet spørsmål ved å velge the spørsmålet du ønsker å forhåndsvise i drop-down menyen på toppen.

 

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.