🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Forhåndsvis spørsmål individuelt

Når du oppretter en Quest med flere spørsmål kan du forhåndsvise hvert spørsmål individuelt før du publiserer. Under Designer(1), først velg spørsmålet(2) du ønsker å forhåndsvise, deretter trykk Forhåndsvis Spørsmål(3).

Ett nytt vindu vil åpne seg med en forhåndsvisning av det valgte spørsmålet

I Forhåndsvisning Spørsmål vinduet kan du enkelt navigere deg til ett annet spørsmål ved å velge the spørsmålet du ønsker å forhåndsvise i drop-down menyen på toppen.

 

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.