Slik lager du en Panelundersøkelse

Panelundersøkelser, også kjent som longitudinelle data, er nyttig når du vil måle endringer over tid. Du kan lage en panelundersøkelse i Essentials ved å invitere den samme gruppen av respondenter via e-post til å svare på den samme Questen flere ganger.

Denne artikkelen vil først demonstrere et eksempel på hvordan du lager en panelundersøkelse, deretter hvordan du rapporterer om paneldata.

For å lage en Panelundersøkelse i Essentials må tre forutsetninger være på plass:

 1. Du må tillate flere svar per respondent og invitere de samme respondentene flere ganger
 2. Du må legge til filtrerbare tidsidentifikatorer ved å bruke respondentdata (f.eks. uke eller måned)
 3. Du må stille de samme spørsmålene over tid
 4. Du kan aktivere flere svar per respondent for en Quest i Innstillinger og Responsoppsett. Dette vil tillate nøyaktig samme respondenter å svare flere ganger.

 1. Du må laste opp ny, oppdatert tidsidentifikator med hver gruppe med respondenter. Dette gjør det mulig å gruppere svar fra samme gruppe sammen, i tillegg til å skille forskjellige svar fra de samme respondentene og separate svar fra forskjellige tidsintervaller.

Opprett først et Excel-ark som inkluderer minst én tidsidentifikator som respondentdata:

For det andre kan du laste opp filen i Distribusjon og Legg til inviterte:

For at de samme respondentene skal kunne svare over tid, er det viktig å bruke innstillingen Importer samtlige inviterte i filen og lag duplikater dersom de allerede er blitt lagt til (duplikater tillatt) når du importerer nye kontakter:

Merk: For en mer omfattende veiledning om bruk av Respondentdata, se artikkelen Slik bruker du Respondentdata

 1. Det siste trinnet er å legge til spørsmålene dine. For å sikre konsistens i dataene er det best å beholde nøyaktig samme spørsmål og svaralternativer gjennom hele undersøkelsen:

Rapportering av Paneldata

For å måle endringene over tid må du opprette verdifiltre for alle svaralternativene for tidsidentifikatorene dine. Dette kan enten gjøres ved å laste opp dummy-respondenter med alle mulige kombinasjoner, eller ved å legge til nye filtre etter hver gang du laster opp respondenter med nye respondentdata (dvs. nye uker eller nye måneder):

Legg til spørsmålet du vil analysere i rapporten din for og bruk Legg til serier og Legg til krysstabulering

Hvis du bare vil analysere noen uker, velg kun de valgte alternativene:

For å øke lesbarheten til resultatene bør du vurdere å følge disse trinnene:

 1. Endre Spørsmålsteksten til en beskrivelse som inneholder informasjon om tidsdimensjonen for resultatene (f.eks. «… januar» eller «… 2019»)
 2. For Visningsinnstillinger inkluderer nyttige alternativer:
  1. velge Graftype som «Stolpe»
  2. velge Vis data som «Gjennomsnitt»
  3. velge Sortering som presenterer kolonner i fortløpende rekkefølge fra den tidligste datoen til den siste datoen
  4. huk av for Vis dataetiketter i grafen
  5. huk av for Vis totalt antall responser i grafen
 3. Bruk et Farger med gradienter som fremhever endringer over tid (f.eks. «kald»)
 4. Sett inn skalaen til det gitte spørsmålet i Tilleggsinformasjonen

Innstillingene ovenfor vil resultere i en LiveReport-graf som nedenfor:

Det kan også være nyttig å utarbeide en LiveReport som gjør det mulig for fremtidige svar å vises med tiden:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.