Hvordan kan jeg minne de Inviterte på å svare på en Quest?

For å minne en invitert person om å svare på en Quest, må den inviterte inviteres ved å bruke menyen Distribuer med e-postinvitasjon.

Merk at påminnelser automatisk bare sendes til inviterte som ikke har besvart Questen.

I menyen Distribuer med e-postinvitasjoner merker du av i boksen som sier Invitasjonen har automatiske e-postpåminnelser.

 

 

Dette vil åpne en ny e-postboks der du kan skrive emnet og påminnelsesmeldingen.

For å velge når påminnelsen skal sendes, klikk på Legg til påminnelse.

Dette vil gi deg muligheten til å velge mellom Intervall eller Dato. Ved å velge Intervall vil du velge hvor mange dager mellom invitasjonen sendes, til påminnelsen skal sendes.

Ved å velge Dato kan du velge den spesifikke datoen du vil at påminnelsen skal sendes.

Alle aktive påminnelser vises under resten av e-postteksten. For å fjerne en påminnelse, velg påminnelsen og klikk på Søppelbøtteikonet

Vennligs merk at påminnelser automatisk bare sendes til inviterte som ikke har besvart Questen.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.