Slik bruker du Legg til serier

Du finner menyen Serier på høyre side av spørsmålslisten inne i Rapporter:

Denne inneholder verktøyene for å legge til tilleggsdata til grafen/tabellen. Den inneholder følgende:

Legg til sammenligning: Dette legger til en ekstra dataserie til grafen/tabellen. Som standard viser den tilførte serien data fra samme Quest og spørsmål, men du står fritt til å velge andre Quester og/eller spørsmål, samt bruke filtre. For å legge til flere dataserier, klikk ganske enkelt på dette alternativet igjen.

Legg til buntsammenligning: Dette er et verktøy utviklet for å hjelpe deg raskt å legge til flere serier (med data fra samme Quest og spørsmål), men med forskjellige filtre. Dette er en enkel måte å raskt sammenligne forskjellige filtre fra samme Quest, eller med forskjellige Quester.

Legg til krysstabulering: Dette legger til en krysstabell til spørsmålet. Når du legger til en krysstabell, får du tilgang til en rullegardin for å velge spørsmålet du ønsker å krysse tabulering mot. Hvis du kun vil vise utvalgte svaralternativer fra dette spørsmålet, klikker du på «Velg svaralternativer som skal vises» og fjerner markeringen av alternativene du ønsker å skjule.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.