🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Legg til serier

Du finner menyen Serier på høyre side av spørsmålslisten inne i Rapporter:

Denne inneholder verktøyene for å legge til tilleggsdata til grafen/tabellen. Den inneholder følgende:

Legg til sammenligning: Dette legger til en ekstra dataserie til grafen/tabellen. Som standard viser den tilførte serien data fra samme Quest og spørsmål, men du står fritt til å velge andre Quester og/eller spørsmål, samt bruke filtre. For å legge til flere dataserier, klikk ganske enkelt på dette alternativet igjen.

Legg til buntsammenligning: Dette er et verktøy utviklet for å hjelpe deg raskt å legge til flere serier (med data fra samme Quest og spørsmål), men med forskjellige filtre. Dette er en enkel måte å raskt sammenligne forskjellige filtre fra samme Quest, eller med forskjellige Quester.

Legg til krysstabulering: Dette legger til en krysstabell til spørsmålet. Når du legger til en krysstabell, får du tilgang til en rullegardin for å velge spørsmålet du ønsker å krysse tabulering mot. Hvis du kun vil vise utvalgte svaralternativer fra dette spørsmålet, klikker du på «Velg svaralternativer som skal vises» og fjerner markeringen av alternativene du ønsker å skjule.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.