🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Respondent Data Field Manager

Legg til Respondentdata for å berike din Quest ved å tildele inviterte nyttig informasjon som du allerede har. Bruk Respondent Data Manager til å opprette, lese, oppdatere eller slette respondentdatafeltene dine.

Legg til felt

Du kan velge mellom de tre felttypene når du legger til felt:

 • Brukerangitte felter – for å lagre tilleggsinformasjon om respondentene dine
 • Mobil – for å lagre telefonnummer, brukes til SMS-invitasjoner
 • E-post – for å lagre e-postadresser, brukes til e-postinvitasjoner

 • Feltnavn: skriv inn et navn som gjør det enkelt for deg og dine kolleger å forstå hva det handler om. Gjør det beskrivende slik at du forstår hva dataene handler om når du skal bruke dem (tagger, routing- eller filterbetingelser, krysstabulering i rapporter).
 • Personopplysninger: merk eventuelle sensitive og personidentifiserbare felter som personopplysninger for å sikre automatisk sletting ved utløp av oppbevaringsperioden (hvis Quest er GDPR-aktivert) eller manuell sletting av personopplysninger fra Oppfølging.
 • Filtrerbar: felt merket som filtrerbare vil være lettere å lage filtre på. Hvert unike felt vil bli lagret som et svaralternativ som du til og med kan presentere for respondentene som et nedtrekksspørsmål. Felt som har mye variasjon, som for- eller etternavn, bør aldri være filtrerbare for å sikre god ytelse. For flere detaljer, se delen Konverter-feltene nedenfor.

 

Oppdater felt

Hvis du ikke fikk det riktig første gang, av en eller annen grunn, må feltet ditt oppdateres, du har fire alternativer å støtte deg på:

 1. Bruk Tittel for å oppdatere feltens interne navn, slik det brukes i Designer og Rapporter
 2. Bruk Personligopplysniger for å krysse av/fjerne merket for feltet som personopplysninger
 3. Bruk Søppelbøtteikonet til å slette et felt helt (merk: låst etter publisering)
 4. Bruk Konverter for å angi feltet filtrerbart/ikke-filtrerbart*

 1. Bruk Legg til for å legge til nye alternativer

 1. Klikk på et eksisterende alternativ for å redigere eller slette et alternativ:

Konverter felt*

Unngå å merke felt som filtrerbare hvis de varierer omtrent like mye som antall respondenter, eller hvis du ikke har til hensikt å bruke informasjonen i forhold for ruting eller filtre uansett. Faktisk vil Essentials utstede en advarsel for alle felt som har 250 eller flere svaralternativer – og oppfordrer deg til å konvertere feltet for bedre ytelse. Hvis feltet ditt har 500 eller flere alternativer, vil Essentials feile og kreve at du konverterer feltet før du fortsetter.

Husk: La oss si at du må gruppere alle respondentene som heter «Michelle». Bruk betingelser som inneholder, inneholder ikke og er lik for å lage filtre på slike tekstfelt.

Eksport

Hvis du trenger en mal for importfil før du importerer og inviterer dine inviterte, bruk Eksport for å få et oppdatert regneark med respondentdatafeltene dine.

Vis respondentdatafeltet

Å vise respondentdatafelt til respondenter kan være nyttig hvis du har gamle eller ufullstendige data og ønsker å verifisere om respondentdataene ved å presentere dem for respondentene som et spørsmål.

Fra Designer, velg Legg til og Vis respondentdatafelt:

Disse spørsmålene vil automatisk bli besvart de tilsvarende feltene fra de opplastede respondentdataene, og tomme hvis de mangler. Respondentene vil kunne gjennomgå og oppdatere:

… ikke-filtrerbare felt ved å skrive inn tekst (f.eks. «Etternavn»)
… filtrerbare felt ved å velge alternativer fra rullegardinmenyen (f.eks. «Favorittmat»)

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.