Slik sletter du Nummereringen av spørsmålene

Når du publiserer Questen, fjernes Nummereringen av spørsmålene. Nummerering er synlig på forhåndsvisnings-, designer– og rapporteringssidene for Quest, men ikke i Testquesten eller Publisert Quest.

Hvis du ønsker å beholde Nummereringen foran spørsmålene, må du legge til nummeret manuelt i begynnelsen av spørsmålsteksten.

 

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.