🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag redigera rubriker?

Med funktionen Redigera rubriker kan du ändra vilken text som visas i under statistiken i Visa.

Här nedan ser vi att frågetexten är ”Vill du lära dig mer om”.

Vi kan ändra frågetexten till det vi vill ska visas och klicka på spara.

..och här kan vi se vår nya frågetext.

Beroende på vilken frågetyp du har har valt kommer knappen för svarsalternativen se annorlunda ut. I vårt exempel har vi Matris (Enval) som frågetyp. I Matrisrader kan vi redigera vad varje svarsalternativ ska ha för text och ser resultatet under Visa, precis som med frågetexten. Kom ihåg att Spara när du har gjort ändringar under Redigera rubrik.

Om du har skapat jämförelser under Serie kommer du även att se alternativet att ändra dessa rubriker. Om du har använt samma jämförelser för flera frågor kan du använda knappen Applicera på andra frågor för att även ändra rubrikerna i dessa frågor.

 

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.