🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur bifogar jag en fil till en Introduktion eller fråga?

Ibland kan du behöva bifoga en fil eller bild till en fråga i en Quest. Detta gör du genom att ladda upp filen i Mediabiblioteket och sedan bifoga den i en fråga eller introduktion.

För att bifoga en fil i en fråga klickar du på Inkludera tilläggsinformation. Detta aktiverar tilläggsinformationsfönstret (detta fönster är alltid aktivt i Introduktion). Klicka på ikonen Välj fil.

Fönstret Välj fil kommer nu att visas. Här kan du välja att Ladda upp en ny fil (1), bifoga ett YouTube-klipp eller annan mediafil från internet med Länka media (2) eller välja en fil som redan är uppladdad i Mediabiblioteket genom att använda Sökfältet (3). Klicka på Infoga för att bifoga filen till frågan.

Du kan se hur den bifogade filen ser ut i frågefönstret eller introduktionssidan genom att använda Förhandsgranska under Testa & Publicera.

För att se och hantera alla mediafiler som du och dina kollegor har laddat upp går du till Mediabibliotek under Managers i huvudmenyn.

Du kan läsa mer om hur du använder Mediabiblioteket här.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.