🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur skapar jag en Quest där svaranden har dold identitet?

När du aktiverar Dold identitet i en Quest sparas ingen information om svarandens identitet, inklusive webbläsare, IP-adress, operativsystem eller e-post. Denna inställning kan användas för att skydda svarandens identitet.

För att aktivera Dold identitet går du till Inställningar för den Quest du vill aktivera funktionen i. Klicka på Dold identitet och välj ett av alternativen:

  • Aldrig: Spara information om alla svarandens identitet
  • Valfritt: Låt svaranden själva välja om de vill vara anonyma
  • Alltid: Välj detta alternativ för att hålla alla svarandens identiteter anonyma

Om du väljer Alltid får du tillgång till inställningar för Avancerad Dold Identitet.

Här kan du sätta en Svarsgräns som begränsar tillgången till resultatet för enskilda frågor tills svarsgränsen är nådd (detta påverkar Exporter och Liverapporter)

När inställningen Inaktivera rådata och tillgången till individuella svar är aktiverad kommer du inte kunna exportera rapporter med rådata, eftersom en rådataexport kommer visa individuella svar. Följande funktioner är inte tillgängliga med denna inställning aktiverad:

  • Skicka en kopia av varje inkommet svar till följande e-postadress
  • Infoga Q/A-taggarInfoga taggar baserat på respondentdata och Mottagarkvitto
  • Exporter i formatet rådata och Alla svarsformat
  • Välja kolumner i Uppföljning

NOTE: Dessa inställningar är låsta när du har publicerat questen

Dold identitet och Distribution

Om du väljer alternativet Alltid under Dold identitet kommer listan med Inviterade att visa e-postadresser för de som du bjudit in till Questen men aldrig visa deras Svarsstatus.

Om du väljer alternativet Valfritt under Dold identitet måste minst 6 personer ha valt att vara anonyma för att du ska kunna se de icke-anonyma svarandens svar samt Svarsstatus.

Observera att:

  • Om du ska använda Dold identitet i en Quest kan du inte inkludera frågor eller Respondentdata som gör det möjligt för dig att identifiera svaranden.
  • Inställningarna för Dold Identitet är låsta så fort du har publicerat en Quest.
academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.