🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur du använder Quest-sidan

När du klickar på Quest i huvudmenyn kommer du till en vy över dina mappar. Här kan du Skapa Quest (1) och skapa en Ny Mapp (2).

Skapa Quest låter dig skapa en Quest antingen från början eller från en mall. Du kan även kopiera inställning och frågor från en redan skapad Quest. När du skapar en ny mapp väljer du vem som ska ha behörighet till mappen samt vilken ägarmapp den ska ligga i.

 

Du kan även Radera (1), Kopiera (2) eller Flytta (3) dina mappar och Quester. Markera den mapp eller Quest du vill redigera och klicka på den funktion du vill använda.

Obs: Det går inte att kopiera mappar, denna funktion är endast tillgänglig för Quester.

I denna vy kan du även stoppa en aktiv Quest. Markera din Quest och klicka på Stopp.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.