🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur låter jag en svarande delta i samma Quest flera gånger?

Gå till den Quest du vill redigera. Under Inställningar klickar du på Svarsinställningar och kryssar i Tillåt flera svar per respondent.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.